گرفتاری های امروز تولید صنعتی

. ارسال شده در مقالات

 تولید صنعتی در ایران گرفتاری های گوناگونی دارد که بخش عمده ای از این گرفتاری ها را تصمیم های دولتی درست می کنند. در حالی که دولت از تولید کنندگان ایرانی انتظار دارد در برابر تولیدات خارجی رقابت کنند اما با اتخاذ تصمیم های کلان کار را بر تولید سخت می کند. به طور مثال دولت با اجرای قانون هدفمندی و افزودن ارادی بر قیمت های حامل های انرژی هزینه تولید را افزایش داده و از قدرت رقابت پذیری آنها می کاهد. تازه ترین گزارش ها نشان می دهد نرخ ماهانه تورم تولید کننده (تورم دوم) در فروردین ماه 8/2 درصد بوده است...

این نرخ بالاترین رشد ماهانه هزینه های تولید از مرداد ماه سال گذشته تا کنون محسوب می شود. تورم تولید کننده، شاخصی برای سنجش میزان تغییرات هزینه های تولید کالاهای مصرفی است و به همین دلیل، معمولا تغییرات در آن، پس از یک وقفه زمانی در شاخص اصلی تورم (مصرف کننده) منعکس می شود. به همین دلیل، نرخ بالای این شاخص در فروردین، می تواند به منزله زنگ خطری برای افزایش تورم ماهانه در ماه های بعدی محسوب شود. این در حالی است که در هفته های اخیر، عوامل دیگر تحریک تورم نظیر نرخ ارز نیز با نوسان افزایشی مواجه بوده است و رشد نقدینگی نیز همچنان در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد. علاوه بر این، کاهش نرخ های سود بانکی نیز موجب نوسان در بازارهایی نظیر مسکن شده و بیم آن می رود که تورم مصرف کننده را نیز تحت الشعاع قرار دهد. این وضعیت به سیاست گذاران اقتصادی کشور هشدار می دهد که کنترل بیشتری روی مولفه های ایجاد تورم داشته باشند تا روند کاهشی تورم با اختلال مواجه نشود.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص تولید کننده در فروردین ماه 8/2 درصد رشد کرده است که بیشترین تورم ماهانه تولی (تورم دوم) از مرداد ماه سال گذشته به بعد بوده است. به نظر می رسد رشد این شاخص بیش از هر چیز، تحت تاثیر «افزایش معمول قیمت ها با تغییر سال» و «تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی» باشد. به گفته کارشناسان، انتظار می رود تا خرداد ماه، اجرای فاز دوم هدفمندی تبعات تورمی خود را تخلیه کند. بر اساس آمارها، نرخ 8/2 درصدی تورم ماهانه تولید در فروردین ماه امسال، از سال 1384 به بعد یکی از بالاترین نرخ های رشد این شاخص بوده و تنها فروردین 1390 دارای رشد بالاتری در مقایسه با این ماه بوده است.

در گزارش های بانک مرکزی شاخص تولید کننده (PIP) تصویری از قیمت ها و هزینه های کالاهای مربوط به تولید را ارائه می دهد. بطور معمول، انتظار می رود که تغییرات در شاخص قیمت تولید کننده، با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف کننده (CIP) منعکس شود. در ادبیات اقتصادی، تغییرات شاخص مصرف کننده به عنوان تورم، معرفی می شود. اما می توان از تغییرات شاخص مصرف کننده نیز به عنوان «تورم دوم» یاد کرد، چرا که درگیری تغییرات تورم تولید کننده  (تورم دوم)، این قابلیت را دارد که به صورت پیشنگرانه روند آینده تورم مصرف کننده را مشخص کند.

افزایش تورم ماهانه تولید
بنابر گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی در فروردین ماه سال جاری به عدد 7/524 رسید. در این ماه رشد ماهانه شاخص تولید کننده 8/2 درصد گزارش شده است. رشد ماهانه این شاخص در اسفند سال گذشته 8/0 درصد گزارش شده بود; بنابراین تورم ماهانه تولید کننده طی یک ماه دو واحد افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که رشد ماهانه این شاخصف در هشت ماه گذشته بی سابقه بوده است و آخرین بار، در تیر ماه سال گذشته تورم ماهانه تولید بیشتر از این حد گزارش شده بود. (رشد قیمتی ماهانه شاخص تولید کننده در تیر ماه سال 92، معادل 6/3 درصد عنوان شد. گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که این شاخص در بازه یک ساله ( سطح قیمت های کالا و خدمات تولید کننده در فروردین 93 نسبت به فروردین 92) معادل 3/19 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در اسفند ماه 1392 رشد سالانه این شاخص 8/17 درصد گزارش شده بود،در نتیجه تورم نقطه به نقطه تولید، طی یک ماه 5/1 واحد درصد افزایش یافته است; البته در ماه های گذشته تورم نقطه به نقطه تولید روند کاهشی را پشت سر می گذاشت. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولید کننده در هشت ماه پایانی سال گذشته روند نزولی در پیش گرفته و از 2/43 درصد در تیر ماه به 8/17 درصد در اسفند ماه سال گذشته رسیده بود; اما در فروردین ماه امسال این روند تغییر جهت داده و کمی افزایش یافته است. تغییر مسیر در شاخص سالانه کالا و خدمات تولیدی (تورم دوم)، می تواند به نوعی زنگ خطر برای تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی (تورم اول) نیز محسوب شود; زیرا که تغییر رفتار قیمتی در تورم تولید کننده با یک تاخیر زمانی در مصرف کننده منعکس خواهد شد و می تواند پیش بینی از روند آینده آن ترسیم کند.

البته تورم متوسط تولید کننده در فروردین1/30 درصد رسید که در مقایسه با رقم 9/31 درصدی این شاخص در اسفند کاهش 8/1 واحد درصدی را نشان می دهد.

رشد ماهانه بهای حمل و نقل زمینی
در بین گروه های اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت تولید کننده در فروردین ماه، رشد ماهانه گروه «حمل و نقل» نسبت به سایر گروه ها رقم قابل توجهی بوده است. این گروه که در آمارهای بانک مرکزی حدود 21 درصد از وزن کل شاخص تولید کننده را به خود اختصاص داده است. در فروردین ماه سال جاری 8/9 درصد افزایش سطح قیمت داشته است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود 3/1 واحد درصد از رشد ماهانه تورم تولید کننده به دلیل افزایش قیمت های بخش حمل و نقل زمینی بوده است. به عبارت دیگر، در صورت صفر بودن تغییرات این گروه تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه تنها5/1 درصد بوده است.

تورم انتظاری هدفمندی
کارشناسان معتقدند، در افزایش تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه، دو عامل کلیدی دخیل بوده است: «رشد معمول برخی از قیمت ها در ابتدای سال» و «تورم انتظاری به خاطر هدفمندی». درباره عامل اول، معمولا در روزهای پایانی هر سال و روزهای ابتدایی سال جدید، برخی از قیمت ها که بصورت بخشنامه ای تعیین می شود، دستخوش تعدیل قرار می گیرد. به عنوان مثال قیمت بلیت اتوبوس و هزینه کرایه بار، با تغییر سال بطور معمول با افزایش هایی مواجه می شود. علاوه بر این، به دلیل اینکه تولید کنندگان انتظار رشد قیمت سوخت و برخی از اقلام دیگر را از ابتدای سال داشتند، برخی از آنها از ابتدای سال قیمت های جدید خود را با توجه به این انتظار تورمی، تعیین کردند. در نتیجه بخشی از تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی، پیش از اجرا تخلیه شد.

به گفته کارشناسان، انتظار می رود تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی تا پایان خرداد، سطح برخی از قیمت ها را مورد تغییر قرار دهد و مجموعا انتظار می رود نهایتا تا 4 واحد درصد به تورم تولید کننده (تورم دوم) اضافه کند. انتظار می رود افزایش نرخ تورم دوم در فروردین، به رشد تورم (مصرف کننده) در ماه های بعدی بینجامد.

این موضوع هشداری به سیاستگذاران اقتصادی کشور است که روند کنترلی تورم را که از سال گذشته آغاز شده بود، جدی تر بگیرند; چرا که اثر گذاری همزمان عوامل ایجاد کننده تورم مثل رشد هزینه های تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش نرخ سود (که اخیرا موجب نوسان قیمت ها در بازار مسکن شد)، این قابلیت را دارد که به بازگشت روند تورمی پیشین در اقتصاد دامن بزند. به ویژه کنترل نقدینگی به عنوان مهم ترین عامل تحریک تقاضا و تورم، در شرایطی که عرضه کل اقتصاد با رکود مواجه است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

منبع : مجله کارآفرین (شماره 107)

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

  ماشین کاری

  machining3

  شعارهای ایمنی

  • فرشته نجات حوادث ناگوار، رعایت ایمنی است.
  • شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است.
  • وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، نوعی دفاع شخصی ساده و کارا هستند.
  • استفاده از گوشی های ایمنی در محیط های پر سروصدا (بالاتر از 85 دسی بل) الزامی است
  • تجربه ناشی از حوادث را تجربه کردن خطاست.
  • ارمغان ایمنی، شادابی و تندرستی است.
  • تولید بدون حادثه، هدف همه ما در شرکت است.
  • اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت را در سرلوحه کارتان قرار دهید
  • آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.
  • خطر پاره شدن، باز شدن و سقوط بار را همواره در نظر بگیرید.
  • رانندگان لیفتراک : آهسته برانید و بار خود را حدالامکان پایین حمل کنید.
  • سلامتی بالاترین نعمت است، آن را به آسانی از دست ندهید.
  • به هنگام بروز حوادث، مضطرب و وحشت زده نباشید و خود مشکلی روی مشکلات نشوید
  • محل کار خود را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید.