استخدام

فرم استخدام - شرایط عمومی
  • برنامه ی کاری شرکت فولاد ماشین سهند (بجز قسمت های اداری) فعلا به صورت دو شیفت 12 ساعته می باشد که رعایت آن الزامی می باشد.
  • روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز در صورت نیاز کارخانه فعال خواهد بود.
  • استعمال دخانیات و مکالمه با تلفن همراه در ساعات کاری ممنوع می باشد.
  • رعایت نکات ایمنی خصوصا استفاده از کلاه ایمنی در ساعات کاری الزامی می باشد.
  • افرادی که واجد شرایط لازم استخدامی می باشند پس از طی مراحل مربوطه در ابتدا به صورت دوره ی آزمایشی حداقل یک ماهه به کار گمارده خواهند شد.
  • در صورت قطع همکاری در کمتر از 15 روز دوره آزمایشی – علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه کلیه ی هزینه های جنبی شرکت از قبیل هزینه ی آموزش، لباس کار و وسایل ایمنی درمورد فرد شاغل محاسبه خواهد شد.
  • در صورت عدم تمایل فرد به ادامه ی همکاری مراتب می بایست یک ماه قبل به صورت کتبی به واحد امور اداری تسلیم گردد تا نیروی جدید جایگزین شود.
 1.  
فرم استخدام - مشخصات فردی
 1. نام(*)
  لطفا نام خود را وارد نمائید.
 2. نام خانوادگی(*)
  لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمائید.
 3. نام پدر(*)
  لطفا نام پدر خود را وارد نمائید.
 4. تاریخ تولد(*)
  روز ماه سال
 5. استان محل تولد(*)
  لطفا استان محل تولد خود را انتخاب نمائید.
 6. شهر محل تولد(*)
  لطفا شهر محل تولد خود را انتخاب نمائید.
 7. دین
  ورودی نامعتبر
 8. ملیت
  ورودی نامعتبر
 9. شماره شناسنامه(*)
  شماره شناسنامه وارد شده نامعتبر می باشد.
 10. کد ملی(*)
  کد ملی وارد شده نامعتبر می باشد.
 11. جنسیت(*)
  لطفا جنسیت خود را انتخاب نمائید.
 12. وضعیت تاهل(*)
  لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب نمائید.
 13. تحصیلات همسر
  ورودی نامعتبر
 14. شغل همسر
  ورودی نامعتبر
 15. تعداد فرزند
  ورودی نامعتبر
 16. افراد تحت تكفل
  ورودی نامعتبر
 17. وضعیت مسکن
  ورودی نامعتبر
 18. وضعیت نظام وظیفه
  ورودی نامعتبر
 19. نوع همکاری(*)
  لطفا نوع همکاری خود را انتخاب نمائید.
 20.  
فرم استخدام - اطلاعات تماس
 1. کد شهر(*)
  کد شهر وارد شده نامعتبر می باشد.
 2. شماره تلفن منزل(*)
  شماره تلفن منزل وارد شده نامعتبر می باشد.
 3. شماره تلفن همراه(*)
  شماره تلفن همراه وارد شده نامعتبر می باشد.
 4. پست الکترونیکی
  پست الکترونیکی وارد شده نامعتبر می باشد.
 5. آدرس(*)
  لطفا آدرس خود را وارد نمائید.
 6.  
فرم استخدام - اطلاعات تحصیلی
 1. آخرین مدرک تحصیلی(*)
  لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را انتخاب نمائید.
 2. رشته
  لطفا رشته تحصیلی خود را انتخاب نمائید. ورودی نامعتبر
 3. گرایش
  لطفا گرایش رشته تحصیلی خود را انتخاب نمائید. ورودی نامعتبر
 4. از سال